środa, 25 maja 2016

Stawianie ploty z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Budowa ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych przypadków.

Sztachety z plastiku na plot i furtkę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki plastykowe na plot i furtkę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy przewidywane plot z PCV na plot i furtkę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz